Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΚεΘι (Ένωση Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων) εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των θεατρικών αιθουσών. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά και έχουν γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ανακοινωθεί τέλη Απριλίου 2017, αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των θεάτρων με ίδια συμμετοχή 50% των εξόδων (καθίσματα, ηλεκτρολογικός και ηχητικός εξοπλισμός, πάτωμα, βαψίματα, μονώσεις κ.λπ.). Έχει σα βασικές προϋποθέσεις ότι μπορούν να μπουν είτε η ιδιοκτησία του θεάτρου με την προϋπόθεση ότι έχει τη μορφή μιας εταιρείας, είτε ο ενοικιαστής του θεάτρου με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας, ακόμα και αστικής μη κερδοσκοπικής. Προϋπόθεση βέβαια είναι το θέατρο να λειτουργεί νόμιμα και να υπάρχει τουλάχιστον πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι λεπτομέρειες για ένα τέτοιο πρόγραμμα –που είναι ακόμα σε διαμόρφωση- θα σας γνωστοποιηθούν σε επόμενο σημείωμά μας, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από μέρους σας. Αυτό που μας είναι όπως απαραίτητο προκειμένου να προχωρήσει η προεργασία του προγράμματος, είναι να μεταφέρουμε στην ομάδα εργασίας με ποιον ΚΑΔ λειτουργεί είτε η ιδιοκτησία που έχει το θέατρο είτε η εταιρεία που το έχει νοικιάσει. Χρειαζόμαστε τους δύο (2) πρώτους ΚΑΔ κάθε εταιρείας. Η γνώση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, διότι πρέπει να γίνει επιλογή ποιοι ΚΑΔ θα ανακοινωθούν ότι μπορεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Σημειώνω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό, το ζητούσαμε σαν ΕΜΚεΘι ένα χρόνο τώρα, έχουν κρατηθεί 26 εκατ. Ευρώ (αφορά θέατρα και κινηματογράφους, τα κτίρια) και θα ήταν κρίμα τα χρήματα αυτά να μην απορροφηθούν και αξιοποιηθούν. Τους ΚΑΔ τους ζητάτε από το λογιστήριό σας και μας τους στέλνετε στο emkethi2013@gmail.com (γράφοντας τη λέξη ΚΑΔ στο θέμα του email). Εάν δεν στείλουμε τους ΚΑΔ μέχρι 8 Μαρτίου το μεσημέρι, το πρόγραμμα θα καθυστερήσει αρκετά. Εάν χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση, τηλ επικοινωνίας: 6944 613 607 και 6932-750.323


0 Comments

Απάντηση