Ένωση μη Κερδοσκοπικών Θιάσων (Ε.Μ.ΚΕ.ΘΙ)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Μ.ΚΕ.ΘΙ

Η Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων (ΕΜΚΕΘΙ), συστάθηκε πριν από επτά περίπου χρόνια. Κινητήριος ιδέα για την δημιουργία της ΕΜΚΕΘΙ ήταν η ανάγκη να εκφραστεί και να εκπροσωπηθεί συλλογικά και σε πανελλαδικό επίπεδο ο χώρος των αστικών μη κερδοσκοπικών θιάσων (ΑΜΚΕ), οι οποίοι συνθέτουν το πιο δημιουργικό, δυναμικό και πολυπληθές κομμάτι του ελληνικού θεάτρου. Υπ’ αυτή την έννοια, η ΕΜΚΕΘΙ ήλθε να καλύψει ένα ευνόητο κενό.

Η ιδέα της ΕΜΚΕΘΙ έγινε άμεσα αποδεκτή από μεγάλο αριθμό θιάσων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή στις αρχές του 2016, η Ένωση αριθμεί 87 θιάσους-μέλη.

Σήμερα, η Ε.Μ.ΚΕ.ΘΙ είναι το μόνο όργανο που εκπροσωπεί συνολικά τον χώρο του Ελληνικού Ελεύθερου Θεάτρου.

Η Ένωση, ως εκπρόσωπος των ΑΜΚΕ, είναι φορέας ανεξάρτητος και ανοικτός προς όλα τα μη κερδοσκοπικά θεατρικά σχήματα, παλαιά και νέα, με στέγη ή χωρίς στέγη, μεγάλα ή μικρά, επιχορηγούμενα ή όχι, και διατηρεί ανοικτούς όλους τους δυνατούς διαύλους επικοινωνίας προς οργανισμούς δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς, τα αρμόδια υπουργεία και τα συνδικαλιστικά σωματεία, καθώς και με ανάλογους φορείς του εξωτερικού.

Οι σκοποί της Ένωσης είναι: η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της, η νόμιμη εκπροσώπηση τους προς κάθε φορέα του Δημοσίου και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της. Μακροπρόθεσμος στόχος της Ένωση είναι η χάραξη -από την πλευρά του κράτους- μίας διαχρονικής πολιτικής για το ελληνικό θέατρο και την θεατρική παιδεία καθώς και η διαμόρφωση συνθηκών στήριξης και προώθησης της Ελληνικής θεατρικής δημιουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ένωση, με τις παρεμβάσεις και τις δράσεις της, επεδίωξε και σταθερά επιδιώκει να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αστικών, μη κερδοσκοπικών θιάσων – οι οποίοι σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως κύριο αντικείμενο τη θεατρική τέχνη και την θεατρική παιδεία – τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται κάθε απόπειρα φορολογικής ή νομοθετικής και πολιτιστικής πρωτοβουλίας που να τις αφορά.

Η ΕΜΚΕΘΙ, συνεργάζεται πάγια με το ΥΠΠΟΑ ως το καθ’ ύλην αρμόδιο για την θεατρική τέχνη, υπουργείο, αλλά και με υπουργεία τα οποία άπτονται καίριων θεμάτων που αφορούν τις ΑΜΚΕ (υπουργείο Παιδείας, Εργασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης κλπ.), την Περιφέρεια και τους Δήμους.

Η ΕΜΚΕΘΙ, μέσα από τα κείμενα, τις προτάσεις, τις δράσεις, τις ημερίδες και τις δυναμικές διεκδικήσεις της, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή των θεμάτων και των προβλημάτων του Ελληνικού Θεάτρου, στην πληροφόρηση των μελών μας αλλά και στην κατανόηση από την πλευρά της πολιτείας της ιδιαιτερότητας των θεατρικών επαγγελμάτων και, κυρίως, των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτές λειτουργούν.