Άσπα Τομπούλη – Πρόεδρος

Ντοντό Σαντοριναίου – Αντιπρόεδρος

Μαίρη Ραζή – Γενική Γραμματέας

Βίλλυ Σωτηροπούλου – Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Δέσποινα Πόγκα – Ταμίας

Βασίλης Βλάχος – Αναπληρωτής Ταμίας

Μέλη

Βίλλυ Σωτηροπούλου

Βασίλης Βλάχος

Λία Κίκερη

Νίκος Καμτσής

Νικορέστης Χανιωτάκης