Στο σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε τους όρους και προϋποθέσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων, το χρόνο υποβολής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και το έντυπο της Αίτησης.

Αν έχετε παρατηρήσεις ή σκέψεις πάνω σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email της ΕΜΚΕΘΙ.

https://government.gov.gr/επιχορηγήσεις-επαγγελματικών-θεατρι


0 Comments

Απάντηση