Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μετά από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) με σκοπό την πάγια Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων (ΑΔΑ: Ω0ΠΛΗ-ΝΨΑ). Αυτό εμπράκτως σημαίνει ότι θα εγγράφεται ετησίως ένα χρηματικό ποσόν, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε χρόνο και το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στο ελεύθερο θέατρο.

Αναφέρεται στην σχετική:

Στον κώδικα κατάταξης εσόδων κι εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (αριθ.εγκυκλίου 2/50418/0020/17.9.2002), όπως ισχύει επιφέρουμε τις ακόλουθες μεταβολές: Α. Εγγράφεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 2534 “Επιχορήγηση των Ελευθέρων Θεάτρων” ΑΔΑ.

Ήταν ένα χρόνιο αίτημα του θεατρικού κόσμου και εκτιμούμε παρά πολύ ότι η Υπουργός Πολιτισμού το πέτυχε.

Η Πρόεδρος

Αιμιλία Υψηλάντη

η Γραμματέας

Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη


0 Comments

Απάντηση